POJĎME ZAMĚŘIT POZORNOST TÍM SRÁVNÝM SMĚREM
kouč, školitel a trenér

Marek Cihlář


přeji Vám dobrý den. Jsem Marek Cihlář, jsem certifikovaný brain-based kouč a školitel se zaměřením na měkké dovednosti jako například komunikace, time-management, nebo leadership. Po více než deseti letech pracovní zkušenosti jsem poznal, že mnoho týmů, bez ohledu na odvětví, sdílí podobné výzvy a problémy. Získal jsem široký vhled do života týmů různých oborů a na základě tohoto poznání jsem se rozhodl dopřávat lidem, nové pohledy na jejich myšlení na základě poznatků neurovědy podle Davida Rocka a Vladimíra Tuky.

pojďme do toho společně