TI, CO JIŽ VĚDÍ, ŽE ZMĚNA JE MOŽNÁ...

Tomáš K.
"Koučování, které jsem absolvoval, představovalo opravdový průlom ve vývoji mého života. Bylo to jako objevit nový svět plný možností a potenciálu. Mohu s plným přesvědčením říct, že mě to přivedlo na správnou cestu k dosažení mých snů a cílů... 
S Markem se znám již dlouhou řadu let a proto jsem se setkával s určitými obavami a otázkami ohledně, koučování, postoje Marka a i mého budoucího směru. Ale díky jeho profesionálnímu a vstřícnému přístupu jsem rychle pocítil důvěru a bezpečí. Jeho schopnost naslouchat, ptát se pomocí hlubokých otázek, dokázat zaujmout a udržet mě v jasných kolejích a nedovolit mi začít pochybovat o sobě byla ohromující.
Během našich sezení jsem objevil nové aspekty své osobnosti a odhalil skryté zdroje síly a odhodlání. Můj kouč mě vyzval, abych překonal své obavy a přesvědčení, která mě brzdila. Naučil mě pochválit se i za maličkosti a ukázal mi, že ne vše se dá ovlivnit. Postupně jsem začal přebírat zodpovědnost za svůj život a aktivně vybudoval cestu k úspěchu.
Koučování mi poskytlo nástroje a dovednosti, abych si uvědomil své hodnoty, definovat jasné cíle a vytvořit strategie, které mě vedly k jejich dosažení.  Koučování mě nejen povzbudilo, ale také mi pomohlo najít smysl a naplnění v každodenním životě.
Pokud hledáte posun ve svém životě, koučování je tou nejlepší investicí, kterou můžete udělat. Marek má výjimečnou schopnost vést a motivovat ostatní. Jeho přístup je nejen profesionální, ale také podpůrný a inspirativní. Uvědomil jsem si, že koučování je cesta ke skutečnému osobnímu růstu a úspěchu.
Nebuďte spoutáni minulostí ani obavami z budoucnosti. Otevřete si dveře k novým možnostem, potenciálu, který v sobě skrýváte a k vašemu nejlepšímu já."