Zaměřujte se na to pozitivní


Hlavní potřebou každého snažícího se člověka je potřeba pozitivní zpětné vazby. My sami jsme svými nejpřísnějšími kritiky. Mnoho z nás oproti tomu, ale celé dlouhé měsíce nedostává žádnou pozitivní zpětnou vazbu a pokud občas nějaká přijde většinou to nebývá od nás samotných. Myšlení rozhoduje o naší výkonnosti, ale většinu času naše myšlení není nastaveno pozitivně. Kritizujeme, jsme kritizováni, bojíme se, obáváme se a představujeme si to nejhorší. Jestliže existuje někdo, kdo tento náš vnitřní hlas dokáže zmírnit povede to nejen k pozitivnímu myšlení, ale hlavně k vyšší výkonnosti. Výkon se rovná našemu potenciálu poníženému o naše zábrany. Když se obáváme, přestáváme vidět a slyšet, co se děje kolem nás. Myšlenky na naše nedostatky výrazně snižují naši výkonnost. Uznání a povzbuzení od druhých přispívá k uklidnění naší mysli a dovoluje nám soustředit se na to, čeho se snažíme dosáhnout. Pozitivní zpětná vazba ponechává našemu mozku dostatek prostoru na to, zaměřit se na úkon, který se chystáme zvládnout. Chceme-li zvýšit něčí výkon je třeba osvojit si dovednost projevovat uznání a oceňovat. Říkat lidem, co udělali dobře a také to, co mohou udělat ještě lépe. Když se lidé začnou vidět v lepším světle, začne se lepšit i realita okolo nich.
Diskuze

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *
Jméno E-mail Váš komentář odeslat komentář